hamlacı ne demek?

  1. Büyük sandal ve kayıklarda kıçtan birinci oturakta kürek çeken kimse.
  2. (en)Oarsman.

hamlacıbaşı

  1. Saray kayıklarında kürek çeken hamlacıların başı olup hükümdarın bindiği kayığın en önünde kürek çeken, aynı zamanda bostancı ocağının kayıkhane kısmının buyurucusu olan görevli.

hamla

  1. Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması.
  2. Sandalın bu biçimde aldığı yol.
  3. Kıçtan birinci oturak
  4. (en)[hamlamak] rust.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hamlacıbaşıhamlahamla hamlehamlaçhamlamahaml
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın