guidance counselor ne demek?

 1. Rehber öğŸretmen.

rehber

 1. Kılavuz.
 2. Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil
 3. Kılavuz
 4. Bk. kılavuz kitap
 5. Bk. kılavuz
 6. Yol gösterici, kılavuz.
 7. yol gösteren, kılavuz
 8. Yol gösteren, kılavuz. (Bak: Mürşid)(...Hem Rabb-ül-Alemin, meyve-i alem olan insana alemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliyeye müheyya ettiğinden ve hissiyatça kesrete ve dünyaya mübtela olduğundan; bir rehber vasıtasiyle yüzlerini kesretten vahdete, faniden bakiye çevirmek istemesine mukabil; en azami bir derecede, en eblağ bir surette, Kur'an vasıtasiyle en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden yine bilbedahe O Zattır... S.)
 9. (en)Directory.
 10. (en)Handbook.

guidance council

 1. Kılavuzluk kurulu

guidance conselor

 1. Rehber, danışman

counselor

 1. Danışman, müşavir
 2. Elçiden sonraki diplomat
 3. Öğüt veren kimse
 4. (çocuk kamplarında) yardımcı, yaz kampı idarecisi
 5. Müsteşar, bir elçilikte elçiden sonra gelen dışişleri memuru
 6. Avukat, dava vekili.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

guidance councilguidance conselorguidanceguidance programguidance serviceguidableguidguid ekleguid idguid kimliğiguid not validcounselorcounselor at lawcounselcounsel feecounsel feescounsel for the defencecounsel for the defense
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın