granülositopoiez ne demek?

  1. Granülositlerin kemik iliğindeki normal oluşumu.
  2. (en)Granulocytopoiesis.

granülositopati

  1. Granülosit serisindeki hücrelerin herhangi bir bozuluğu.
  2. (en)Granulocytopathy.

granülositopeni

  1. Polinükleer lökosit ya da granüloz oluşumu
  2. Agranülositozis.
  3. (en)Granulocytopenia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

granülositopatigranülositopenigranülositopenikgranülositopenik buzağı hastalığıgranülositoklazi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın