gliptotek ne demek?

  1. Üzerine resim yapılmış ya da yazı yazılmış, taşların koleksiyonu.
  2. Oyma taş koleksiyonu.

gliptal vernik

  1. Gliserol ve organik asitlerden yapılan sentetik reçinenin çözeltisi.

gliptik

  1. (fr. glyptique; alm. gemme; osm. hatemkari) yunanca mühür oyma sanatına denir. eskiden kıymetli taşlar üzerine çukur olarak figürler ve yazılar oyulur ve yumuşak kil vb. üzerine basılarak çıkıntılı şekilde figür olarak ait olduğu kimsenin işareti çıkarılırdı. bunlar yüzük olarak parmakta taşınırdı. gliptik’in mezoppotamyada güzel örnekleri olduğu gibi bizde de bu sanat osmanlılar zamanında son derece ileri idi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gliptal vernikgliptikglipizidgliagliadinglial tumorsglibglibly
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın