gizlememek ne demek?

  1. (en)(neg. form of gizlemek) hide, conceal, cover up, secrete, camouflage, disguise, keep in one's bosom, keep back, bury, mask, blot out, bottle up, cache, cloak, keep in dark, dissemble, enshroud, gloss over, hoodwink, hugger mugger, hush, hush up, keep from, obscure, plant.

gizleme

  1. Gizlemek işi.
  2. (en)Concealment.
  3. (en)Secretion.
  4. (en)Camouflage.
  5. (en)Hiding.
  6. (en)Concealing.
  7. (en)Cover up.
  8. (en)Masking.

gizleme yeri

  1. (en)Hiding place, hideaway, cache.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gizlemegizleme yerigizlemekgizlemeye ızin vergizlemaçar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın