girim katsayısı ne demek?

 1. Bir sıvının, ıslattığı bir katı içine sızımının ölçüsü.
 2. Bir çekirdek tepkileşiminde gelen parçacığın çekirdeksel erkilden geçebilme olasılığı.
 3. (en)Penetrance coefficient.
 4. (al)Durchdringungszahl
 5. (fr)Coefficient de penetrance

girim

 1. Girme işi.
 2. Parçacıkların ve ışınımların özdek içine derinliğine sokulabilme özelliği.
 3. Parçacıkların ve ışınımların özdek içine derinliğine sokulabilme özelliği.
 4. (en)Penetration.
 5. (al)Durchdringung
 6. (fr)Pénétration

girimlik

 1. Bir yere girmek hakkını gösteren kâğıt, giriş kartı, duhuliye kartı.
 2. Bir sinemaya girmek için ödenen para; bilet parası.
 3. (en)Admission price (fee), ticket price, price of admission.
 4. (al)Eintrittspreis

katsayı

 1. Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı.
 2. Bkz. koefisiyon
 3. Fiziksel bir özelliği tanımlayan sembol
 4. Başka bir değeri veya onun değişme oranını göstermek için, bir değerin veya büyüklüğün çarpıldığı sayı.
 5. (en)Coefficient.
 6. (en)Coefficient, exponent, factor, multiple, parameter.
 7. (fr)Coefficient

Türetilmiş Kelimeler (bis)

girimgirimlikgirimölçergiri sentrifugalesgiri sentripetalesgiri serebrigiribangirgiribanigirgir cattleGir sığırıgir tuşugirafakatsayıkatsayı ile ilgilikatsayı matriskatsayılar matrisikatsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın