giddiness ne demek?

 1. Baş dönmesi
 2. Sersemleme, sersemlik
 3. Hoppalık, hafiflik
 4. Bir baltaya sap olamama

baş

 1. İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
 2. Bir topluluğu yöneten kimse
 3. Başlangıç.
 4. Temel, esas
 5. Arazide en yüksek nokta.
 6. Bir şeyin genellikle toparlakça ucu
 7. Bir şeyin uçlarından biri
 8. Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde adet.
 9. Çıban.
 10. İnsan vücudunun ağız, duygu organları ve beyni içine alan en ön bölgesi.

giddily

 1. Sersemlemiş olarak
 2. Sersem sersem, hoppaca
 3. Başı dönerek

giddy

 1. Hoppa, uçarı
 2. Sersem, zevzek
 3. Sersemletmek, sersemlemek
 4. Başı dönen, sersemlemiş
 5. Başı dönmüş, başı dönen
 6. Sersemletici, baş döndürücü (yükseklik veya dönme hareketi)
 7. Terelelli
 8. Beyinsiz

Türetilmiş Kelimeler (bis)

giddilygiddygidgid tapewormgida allerjisigidal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın