gevşeme olayları ne demek?

 1. Uyarık durudaki devinimlerin, bir süre sonra dengeye doğru gitmeleri olayları.
 2. (en)Relaxation phenomena.
 3. (fr)Phénomènes de relaxation

gevşeme

 1. Gerilmiş vücut bölümlerinin, hiç bir kas direnci olmadan, kendi ağırlıklarıyla, sarkaç ve silkme türünden devinimlerle yeniden kendi durumuna gelmesi.
 2. Bkz. relaksasyon
 3. Psişik gevşeme ya da fizik gevşeme
 4. Gevşemek işi.
 5. İsteğin, çabanın, ciddiyetin azalması
 6. Kalbin atmasında kasılmadan sonra gelen dinlenme ve içine kan dolma dönemi.
 7. Para piyasasında değer yitimi.
 8. Gerilen kasların veya öfke, kaygı, korku vb. coşkularla artan ruhsal gerilimin normal duruma gelmesi.
 9. Gerilmiş vücut bölümlerinin, direnci olmadan kendi ağırlıklarıyla, bazı hareketlerle yeniden kendi durumuna gelmesi, gerilme karşıtı.
 10. Gerilmenin karşıtı

gevşeme alıştırmaları

 1. Kaslarda aşırı gerilme çalışmasının oluşturacağı zararı gidermek için bu tür çalışmayı hemen izlemesi gereken dinlendirici nitelikteki alıştırmalar.
 2. (en)Relaxation exercices.
 3. (fr)Exercices de relâchement musculaire

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gevşemegevşeme alıştırmalarıgevşeme kaymasıgevşeme kusurugevşeme süresigevşeme tedavisigevşemekgevşememekgevşemeyengevşegevşekgevşek abanıkgevşek ağızlıgevşek bağ dokuolayları etkinleştirolayları oluşturolayları tarihteki sellere mal ederek açıklamaolayları uzaktan sezebilmeolayların akışıolayların akışını durdurmamakolayların gelişimiolayların gelişimine göre hareket etmekolayların gidişatıolayların seyriolaylarolaylar dizisiolaylara bağlamakolaylara dayananolaylara göre davranmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın