geriniş ne demek?

 1. Gerinme işi veya biçimi

  Ey göğsünde ilahî geriniş / Rüyalarıma hükmeden güzel!

  O. V. Kanık

gerinim

 1. Uygulanan, bir gerilim sonucu bozunuma uğramakta olan bir özdekte uzunluk, alan ya da oylumun gerilim uygulamasından önceki değerinin uygulama süresindeki değerine oranı.
 2. (en)Strain.
 3. (en)Pressure; exertion; strain; tension.
 4. (al)Spruchung
 5. (fr)Effort

gerinim sertleşmesi

 1. Yoğrumsal bozunum sırasında, oynak derişiminin artmasıyle ortaya çıkan ve daha çok bozunumu gerçekleştirmek için, gerekenden daha yüksek gerilim uygulamasında yansıyan sertleşme olayı.
 2. (en)Strain hardening.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerinimgerinim sertleşmesigerinim yaşlanmasıgerine gerinegerinmegerigeri akımgeri akışgeri akış özofagitisigeri akış vanası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın