geri alım anlaşması ne demek?

  1. Bir ülkedeki kamu veya özel kesim fırmasının, diğer ülkedeki kamu veya özel kesim firmasına makine-donanım, üretim teknolojisi veya anahtar teslimi fabrika satması durumunda kurulacak tesislerde üretilecek malların, satış bedeli kadarlık kısmını veya bir bölümünü geri satın almasına dayanan anlaşma.
  2. (en)Buy-back agreement.

geri

  1. Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı
  2. Bundan başkası
  3. Son, sonuç.
  4. Bir şeyin sona kalan bölümü.
  5. Geçmiş, mazi
  6. Hayvanda boşaltım organının dışı.
  7. Eksik gösteren (saat).
  8. Aptal, anlayışsız.
  9. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval.
  10. Vücudun ortasından geçen çizgiyle dar açı yapan çizginin gösterdiği ve ilerinin karşıtı olan yön.

geri akım

  1. (en)Back current.

alım

  1. Alma işi.
  2. Kurum, çalım, gurur.
  3. Çekicilik
  4. Mal ve hizmetlerin ya da üretim faktörlerinin para karşılığında satın alınması.
  5. Bir elektrik çevriminin celisinin (dalga direncinin) tersi
  6. Iştirâ. ~ hakkı: iştirâ hakkı.
  7. Cazibe, gönül çeken.
  8. Çekicilik, albeni.
  9. Dilek, istek.
  10. Bilen. İlmi, ebedi ve ezeli olan Cenab-ı Hak. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 126 kerre zikredilir.) (Osmanlıca'da yazılışı: alîm)

anlaşma

  1. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant.
  2. Sözleşme.
  3. Anlaşmak işi.
  4. Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. krş. sözleşme
  5. (en)Agreement, protocol.
  6. (en)Agreement.
  7. (en)Settlement.
  8. (en)Deal.
  9. (en)Bargain.
  10. (en)Accord.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerigeri akımgeri akışgeri akış özofagitisigeri akış vanasıgeri akimgeri akis vanasigeri algeri alımgeri alım hakkıgergerade in diesem augenblickgeraldgerald fordgeraldine chaplinalımalım çalımalım emrialım gücüalım musluğualım opsiyonualım öndeliğialım öndeliği verenalım özencesialım satımalıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın