gerekli aygıt ne demek?

 1. (en)Native device.

native

 1. Yerli, tabii, doğal
 2. Doğuştan
 3. Basit, suni olmayan
 4. Bir yerde doğan kimse
 5. Yerli mal veya hayvan
 6. Yerli kimse

gerekli çoğunluk

 1. (en)Quorum.

gerekli emek

 1. Bk.gerekli emek zamanı

aygıt

 1. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz.
 2. Vücutta belirli bir görevi yerine getiren organ grubu.
 3. Birkaç aletin uygun biçimde eklenmesinden oluşturulan ve bazı belli deneylerin yapılmasına yarayan takım.
 4. Deneylerin yapılmasını sağlayan takımlar dizgesi.
 5. Bir görüngüyü gerçekleştirmek, gözlemlemek, bir büyüklüğü ölçmek gibi etkinliklerde duyu ergenlerimizin algılama sınırlarını genişletmeye yarayan her çeşit düzenek.
 6. (en)Apparatus.
 7. (en)Device.
 8. (en)Instrument.
 9. (en)Utensil.
 10. (al)Apparat

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerekli çoğunlukgerekli emekgerekli emek süresigerekli emek zamanıgerekli gereksizgerekligerekli koşulgerekli miktargerekli niteliklere sahip olmakgerekli olangereklerini hazırlamakgerekgerek görmekgerek ve kabulgerek yeter koşulgerek...gerekaygıtaygıt adıaygıt adresiaygıt ayarlamalarıaygıt ayarlarıaygıt bağlanaygıt beklemedeaygıt bilgisiaygıt bulunduaygıt çakışmasıaygınaygın baygınaygınlıkaygıraygır deposu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın