gerçeküstü ne demek?

  1. Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite.
  2. (en)Surreal.
  3. (en)Surrealistic.

gerçeküstü oyun

  1. İlkin, 1918'de, Apollinaire'in "Tiresias'ın Memeleri" adlı oyunu için kullanılan bir terim. Gerçekçi, mantıkçı, usçul, alışılagelmiş imgeleri bırakıp oyuna mantık dışı çağrışımlar, bilinç altından kopma ayrıntılar, düşsel öğeler getiren oyun. Örnek: Cocteau'nun "Orphée" si (1926), Antonin Artaud'nun "Kan Fıskiyesi".
  2. (en)Surrealistic play.
  3. (fr)Piéce surréaliste

gerçeküstücü

  1. Gerçeküstücülükten yana olan kimse, sürrealist.
  2. Gerçeküstücülükle ilgili olan görüş, eser vb., sürrealist.
  3. (en)Surrealist.
  4. (en)Surrealistic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gerçeküstü oyungerçeküstücügerçeküstücü filmgerçeküstücü tiyatrogerçeküstücülük
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın