genlik bozulması ne demek?

 1. (en)Amplitude distortion.

amplitude

 1. Bkz. amplitüt
 2. Oynama genişliği
 3. Kan basıncında isstolik ve diastolik basınçlar arasındaki fark
 4. Dolgunluk
 5. Titreşim genliği
 6. Bolluk, genişlik.
 7. Çokluk

genlik

 1. Genişlik.
 2. Dalga genliği.
 3. Bolluk, refah.
 4. Salınan bir noktanın ya da bir cismin denge konumundan en büyük ayrılımı.
 5. Salınan bir noktanın ya da bir cismin denge konumundan en büyük ayrılımı.
 6. Bir salınım devinmesinde, denge durumundan en çok uzaklaşılan nokta
 7. Dolayısıyla, elektromıknatıs dalgalarda ya da ses dalgalarında, dalganın taşıdığı erkenin niceliğini belirleyen özellik.
 8. (en)Amplitude.
 9. (en)Spaciousness.
 10. (en)Wealth.

genlik analizörü

 1. Bk. genlik çözümleyicisi

bozulma

 1. Bozulmak işi.
 2. Bir radyo-televizyon yayınının alınışında, yararlı ime binen zararlı bir imin, ses ya da resmi etkilemesi durumu.
 3. Seslendirme ya da yayın dizgesinde, ses dalgasının uğradığı istenmeyen değişikliklerden dolayı, alınan ses ile yayınlanan ses arasındaki her türlü başkalık. TV
 4. Gıda maddelerinin gerek üretim hatası ve gerekse depolama koşullarının uygun olmaması nedeniyle fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerinin tüketime engel olacak biçimde değişmesi, degradasyon.
 5. (en)Sound distortion, distortion,.
 6. (en)Scrambling.
 7. (en)Breakdown.
 8. (en)Spoilage, degradation.
 9. (en)Spoilage.
 10. (en)Decomposition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genlikgenlik analizörügenlik cevabıgenlik çözümleyicisigenlik değiştirimi gdgenlik doğrusallığıgenlik doruğugenlik karakteristiğigenlik kiplenimigenlik modülasyonugenlgenlergenlesim ölçergenleşebilirgenleşebilirlikbozulması mümkünbozulmabozulma boşalmasıbozulma bölgesibozulma gerilimibozulma hali
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın