geliştirim ne demek?

 1. Senaryonun hazırlanmasında özet ile ayrımlama arasında yer alan aşama.
 2. Özet ile ayrımlama arasında yer alan, özetin kırk elli sayfa içinde genişletilip işlendiği; dramatik yapının belirdiği; başlıca kişilerin başlıca özellikleriyle tanıtıldığı; konunun belli başlı gelişme noktalarının ortaya çıktığı; kişilerin, olayların ortaya konduğu; olguların sıralanmasının gerçekleştirildiği; söyleşmelerin en önemlilerinin hazırlandığı aşama.
 3. Bir yerin yapıdüzenini sağlama, orayı geliştirip güzelleştirme, yaşama koşullarını uygunlaştırma, iyileştirme ve bayındır duruma getirme.
 4. (en)Development.
 5. (en)Treatment.
 6. (al)"Treatment"
 7. (fr)Aménagement
 8. (fr)Traitement

geliştirim alanı

 1. İngiltere'de, Londra'nın kalabalıklığını ve yükünü azaltmak, gelişmesi yavaşlamış yöreleri canlandırmak ve bölgeler arasında gelişme bakımından bir denge sağlamak için, kamunun öncülüğünde, yeni işleyim kuruluşlarının yöneltileceği yörelere verilen ad.
 2. (en)Development area.

geliştirim ortaklığı

 1. İngiltere'de geliştirim alanlarının ve yeni kentlerin, Londra dışında ve karşısında almaşık özekler olarak güçlenmesini sağlamakla görevlendirilen kamu tüzel kişiliği.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geliştirim alanıgeliştirim ortaklığıgeliştiricigeliştiricilikgeliştirilebilirgeliştirilmegeliştirilmekgeliştirgeliştirengeliştirerek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın