geçmişlik ne demek?

  1. Geçmiş zaman Türkçede iki şekilde olur: Ya Gördü, Gitti gibi -di'li geçmiş zaman veya Görmüş, Gitmiş gibi -miş'li geçmiş zaman. Birincisi yakından olan bir bilgiyi, ikincisi ise başkasından duyulan veya farkına varılmadan yapılan bir işin haberini vermeğe yarar. Fransızcada da iki türlügeçmişlik var: BELİRLİ veya YALIN ve BELİRSİZ veya BİLEŞİK (P. défini ou simple et p. indéfini ou composé). Bunlardan başka alışkı geçmişliği de var. Bak Alışkı geçmişliği.
  2. (fr)Passé

geçmişlik mastarı

  1. Bazı dillerde, geçmiş zamanı gösteren mastar şekli.
  2. (fr)Infinitif passé

geçmişle günleme

  1. Bir belgeyi geçmiş günlemiyle gösterme.
  2. Doğrusundan öncesi ile günleme.
  3. (en)Antidating.
  4. (fr)Antidate

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçmişlik mastarıgeçmişle günlemegeçmişle hesaplaşmakgeçmişgeçmiş bandıgeçmiş deneyimlergeçmiş dosyasıgeçmiş geçmişte kalsın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın