geçişlilik ne demek?

  1. Geçişli olma durumu.
  2. Bk. tercihlerdegeçişlilik

geçişli

  1. Nesne ile kullanılan (fiil): Sevmek (okuma-yı sevmek), görmek (ev-i görmek), kırmak (cam-ı kırmak), dökmek (süt-ü dökmek) gibi.
  2. Bk.geçişli fiil.
  3. (en)Transitive.
  4. (fr)Transitif

geçişlilik ekleri

  1. Geçişsiz fiilleri geçişli fiil, geçişli fiilleri de çift geçişli fiil yapan ekler. Ettirgen fiil çatıları yapan eklergeçişlilik ekleridir: Yürü-(geçişsiz fiil)’ten -(I)t-/-(U)t- fiilden fiil yapma ekiyle yürüt- (bir kimseyi, bir şeyi), düş- (geçişsiz fiil)’ten -(I)r-/-(U)r- ekiyle düşür-(geçişli fiil), sev-(geçişli fiil)’ten, -dir- ekiyle sevdir-(çift geçişli fiil) gibi. bk. ettirgenlik eki.

geçişlilik kuralı

  1. Bir ölçme aracıyla ölçülmüş nesneler arasında bir sıra düzeninin kurulması için önkoşul olan ve "A, B'den büyük ve B, C'den büyükse A, C'den büyük olmalıdır" biçiminde dile getirilen kural, bkz. sıralayıcı ölçek.
  2. (en)Transitivity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

geçişlilik eklerigeçişlilik kuralıgeçişligeçişli bağıntıgeçişli biçimdegeçişli eylemgeçişli fiil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın