gavura kızıp oruç bozmak ne demek?

 1. Başka birine sinirlenerek, kendine zarar vermek.

  Onlar, gavura kızıp oruç bozacak insanlar değiller.

gavura kızıp oruç yemek

 1. Başkasına kızıp kendine zararlı olan bir iş yapmak.

gavur

 1. Müslüman olmayan kimse, hıristiyan.
 2. Müslüman olmayan kimse.
 3. Dinsiz kimse.
 4. Kafir. (Osmanlıca'da yazılışı: gâvur)
 5. (en)Giaour.
 6. (en)Infidel non-muslim.
 7. (en)Godless.
 8. (en)Cruel.
 9. (en)Unbeliever, non Muslim.

oruç

 1. Tanrı'ya ibadet amacıyla yeme, içme vb. şeylerden belli bir süre veya biçimlerde kendini alıkoyma
 2. Çok sevilen veya istenen şeylerden uzak durma.
 3. islam'ın beş şartından birisidir. tan yerinin ağarmasından güneş batana kadar allah rızası için yiyip içmekten cinsi münasebetten sakınmak. ibadet. savm. -oruç reis; önceleri cezayir'de olup daha sonra osmanlı donanmasına katılan ünlü denizci
 4. Tanrı´ya ibadet amacıyla yeme içme gibi birçok şeylerden belli bir süre ya da biçimlerde kendini alıkoyma.
 5. Haz veren şeylerden sağlanan yoksunluk.
 6. (Bak: Savm - Ramazan)(Oruç en gafillere ve mütemerridlere za'fını ve aczini, fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtası ile midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkata muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin fir'avunluğunu bırakıp kemal-i acz ve fakr ile dergah-ı İlahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükr-ü manevi eliyle rahmet kapısını çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise... M.)
 7. (en)Fast.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gavura kızıp oruç yemekgavurgavur baklasıgâvur etmekgavur eziyetigavur haşhaşıgavukgavungavgavagavadıgavafilgavagekızıkkızılkızıl abakızıl adalarkızıl akbabakızkız almakkız arkadaşkız arkadaşım ile beraberim.kız böceğikıbabkıbahkıbalkıbbkıbbe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın