gallicanism ne demek?

  1. Galikancılık

galikancılık

  1. Papaya bağlı olmayan özgür Fransız kilisesinin tuttuğu yol.
  2. (en)Gallicanism.
  3. (fr)Gallicanisme

gallic

  1. Galya ile ilgili; Fransa'ya ait Gallican s Galya veya Fransa'ya ait; Fransız Katolik kilisesine an Gallicism i Fransızcaya mahsus veya Fransızcadan alın mış terim Gallicise f Fransızlaştırmak, Fransızlaşmak
  2. Galya'ya ait, Gal diline ait, Fransız, Fransa'ya ait

gallic acid

  1. Gallik asit

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gallicgallic acidgallic tanningallicisegallicism
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın