gaba transaminaz ne demek?

  1. Sitoplazmada GABA'yı süksinik semialdehide parçalayan enzim.
  2. (en)Gaba transaminase.

gaba

  1. Gama amino butirik asit.
  2. (en)Gamma-aminobutyric acid.
  3. (en)Gamma-aminobutyric acid, GABA.
  4. (gamma aminobutyric acid) gaba, merkezi sinir sisteminde bulunan amino asit; bastıran sinir taşŸıyıcısı görevi olan amino asit

gabaergic nerve

  1. GABAerjik sinir

transaminaz

  1. Aminotransferaz.
  2. Amino grubunun, bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçmesini veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim, aminotransferaz.
  3. (en)Transaminase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gabagabaergic nervegabaergic nerve endinggabaergic receptorgabaerjikGABAerjik reseptörGABAerjik sinirGABAerjik sinir ucugabakganıgabaklamakgabtransaminaztransaminasetransaminasyontransaminationtransamidasyon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın