gümrükçülük ne demek?

 1. Gümrük memurluğu.
 2. Gümrükten eşya çıkarma komisyonculuğu.
 3. (en)Work of a customs officer.
 4. (en)Work of a customs broker.

gümrük

 1. Bir ülkenin giriş ve çıkışında gümrük denetim ve gözetiminin yapıldığı yer
 2. Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden alınan vergi.
 3. Bir verginin alınması işlemiyle uğraşan devlet kuruluşu.
 4. Eşya ve kişilerin ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin tahakkuk ettirildiği kamu kuruluşu.
 5. Bk.gümrük vergisi
 6. (en)Customs, duty.
 7. (en)Customs.
 8. (en)Customhouse.
 9. (en)Duty.
 10. (en)Tariff.

gümrükçü

 1. Gümrük görevlisi.
 2. Başkalarıyla ilgili eşyayı bir ücret karşılığında gümrükten çıkarma işini üzerine alan komisyoncu.
 3. (en)Customs officer.
 4. (en)Revenue officer.
 5. (en)Landwaiter.
 6. (en)Gauger.
 7. (en)Customs agent.
 8. (en)Customs officer / agent.
 9. (en)Coastal waiter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gümrükçü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın