güdü ne demek?

 1. Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik

  Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır.

  Ç. Altan
 2. Kaynağı akıl olan sebep, saik.
 3. Bir etkinlik veya işin gizli sebebi.
 4. Bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesi, saik.
 5. Genel anlamda gerek bilinçli, gerek bilinçsiz olarak davranımı doğuran, devamını sağlayan ve ona yön veren herhangi bir içtepi, itki ve tavır.
 6. Organizmanın, belli bir amaca göre, birbirine bağlı bir dizi davranım göstermesini gerekli kılan gereksinim.
 7. Bir etkinlik ya da eylemin gizli nedeni.
 8. Kaynağı, dürtüde olduğu gibi, duygulanım olmayıp us olan neden.
 9. (en)Impulse.
 10. (en)Incentive.
 11. (en)Inducement.
 12. (en)Motivation.
 13. (en)Motive.
 14. (en)Spur.
 15. (en)Drive.
 16. (en)Push.
 17. (en)Conscious drive.
 18. (en)Impetus.

güdübilim

 1. (en)Cybernetics.

güdübilim uzmanı

 1. (en)Cybernetist.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

güdübilimgüdübilim uzmanıgüdücügüdücü ırakgörör güdücügüdücülükgüdükgüdük kalmagüdük kalmakgüdük şeygüdükçügüdahtegüdazgüdazendegüdazişgüdek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın