güçölçer ne demek?

 1. Mekanik kuvvetleri ölçen araç ya da aygıt, dinamometre.

güç

 1. Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül.
 2. Yapılması zor, çetin, kolay karşıtı
 3. Zorlukla
 4. Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.
 5. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat.
 6. Sınırsız, mutlak nitelik.
 7. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik.
 8. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği.
 9. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet.
 10. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli.

güç alanı

 1. Yaşam alanının, kişice denetlenebilen bölgesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

güçgüç alanıgüç almakgüç amplifikatörügüç anahtari
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın