gömük menderes ne demek?

 1. (en)Incised meander

incised

 1. Kesilerek biçim verilmiş
 2. Kesilerek şekillendirilmiş
 3. Oyuklu, oyulmuş
 4. Kesikli, kesilmiş

gömük

 1. Gömülmüş olan, gömülü.
 2. (en)Buried.
 3. (en)Recessed.

gömük büklüm

 1. Yatağını yeniden derinleştirerek üzerinde aktığı koyak tabanı ve ovanın içine gömülen büklüm.
 2. (en)Incised meander.
 3. (fr)Méandre encaissé

menderes

 1. Ege bölgesindeki üç akarsudan birisinin adı.
 2. Bir akarsu yatağının az eğimli koyak tabanlarında ve ova düzlüklerinde çizdiği S harfine benzeyen kıvrım.
 3. Bk. büklüm
 4. Bir akarsu yatağının az eğimli vadilerde verdiği vezirlik, müşirlik fer.
 5. Akarsu yataklarının dolambaçlı kısmı.
 6. (en)Meander.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gömükgömük büklümgömük greftlemegömük ışıtaçgömüklükgömügömücügömgömbegömeçgömgökgömlekgöbgöbbasangöbbengöbeçgöbedemenderesmendermendebmendeburmendeburlukmendelmendel kalıtımımendmend mattersmend tomend your waysmend your ways.
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın