göğertme ne demek?

  1. Kolera hastalığı.

kolera

  1. Şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
  2. İnsanlarda; Vibrio cholera'nın salgıladığı, kuvvetli bağırsak toksinine bağlı olarak sıvı ve elektrolit kaybı, şok, asidozis, kusma ve akut, yaygın bağırsak yangısıyla seyreden toksemik-bakteriyel hastalık.
  3. Veteriner hekimlikte, klinik ve patolojik olarak insanlardaki koleraya benzeyen ve Vibrio cholera'nın neden olmadığı kimi hastalıkları ifade eder.
  4. (en)Cholera.

göğertmek

  1. Morartmak.
  2. Kızgın birinin gözlerini kocaman açarak bakması.

göğerti

  1. Göverti.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

göğertmekgöğertigöğermekgöğegöğe aitgöğe doğrugöğe yükselmegöğe yükselmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın