further ne demek?

  1. Z, f ötedeki, uzaktaki, daha uzak; ilave olunan; (Further çogun lukla miktar ve derece, farther ise mesafe için kullaml/r) z daha öte; ilâveten, bun dan başka, ayrıca; f ilerletmek, yardım et mek furthermore z bundan başka, ayrıca furthermost s en ötedeki
  2. Yardım etmek, ilerletmek, kolaylaştırmak

further down the river

  1. Nehirden daha aşağıda

further education development agency

  1. Feda

Türetilmiş Kelimeler (bis)

further down the riverfurther education development agencyfurther onfurther particularsfurther to thatfurtherancefurthermorefurthermostfurtafurfur beetlefur capfur coatfur hat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın