funkiness ne demek?

 1. Mükemmel olma
 2. Acayip
 3. Müthiş olma
 4. Süper olma
 5. Çok iyi

mükemmel

 1. Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin, şahane
 2. Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.(Malumdur ki, mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel san'atlar, gayet güzel bir proğrama istinad eder. Mükemmel ve güzel bir proğram ise; mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet-i ruhiyeye delalet eder. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki, ilim vasıtası ile san'atında tezahür ediyor. S.)
 3. (en)Perfect.
 4. (en)Excellent.
 5. (en)Complete.
 6. (en)Unique.
 7. (en)Accomplished.
 8. (en)All-around.
 9. (en)Alpha plus.
 10. (en)Ambrosial.

funk

 1. Çok korkmak, korkup çekilmek
 2. Dehşete düşürmek
 3. Korkak adam
 4. Kaçınmak, yan çizmek
 5. Korkutmak
 6. Korkaklık etmek
 7. Uzak durmak
 8. Bunalım, korku
 9. Dehşet
 10. Korkmak, çekinmek

funktor

 1. Bir işlem ya da fonksiyonu gerçekleştiren
 2. Fonktör
 3. (en)Functor.
 4. (fr)Foncteur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

funkfunktorfunktorlarm bileşkesifunkyfunfun busfun fairfun runfun run flyer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın