folikül hormonu ne demek?

 1. (Yun. folliculus = küçük torba) Yumurtalıklarda meydana gelen bir hormon olup yumurtaların oluşmasını kamçılar ve ikincil eşey karakterlerinin görülmesine etki yapar.
 2. (en)Follicle-stimulating hormone.
 3. (al)Follikelhormone
 4. (fr)Folliculine
 5. (la)Folliculus,

folikül akarı

 1. Yüz akarı.
 2. (en)Follicular mite.

folikül atrezisi

 1. Yumurtalıkta doğuştan var olan ovositlerin bir kısmının gelişme evrelerinde işlevlerini kaybetmesi, atretik folikül. Bozulan bu foliküllerin yerinde beyaz cisimde olduğu gibi sikatriks dokusu biçimlenir.
 2. (en)Follicular atresia.

hormon

 1. İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin vb. uyarıcı maddelerin genel adı.
 2. Bu maddelerin işlevini yerine getirecek özellikte yapay madde.
 3. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre yada hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. Örnek: Pankreasın Langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi.
 4. İç salgı.
 5. Düzenleyen.
 6. İç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler.
 7. Yun. Salgı bezlerinden çıkıp kana katılan maddelerin genel adı.
 8. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler.
 9. (en)Hormon.
 10. (en)Hormone.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

folikül akarıfolikül atrezisifolikül dönemifolikül kistifolikül meyvefolikülfolikül sıvısıfolikül sitimulan hormonfolikül stimülan hormon, FSHfolikül stimüle edici hormonfolikfolik asitfoliklisfolikulusfolikulus ovarikushormonhormon analizihormon assayhormon ekspresyonuhormon niteliğindehormogoniumhormesishormezhorhor horhor çiçeğihor görhor gören
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın