fluttering ne demek?

 1. Çırpınma
 2. Kanat çırpmak, pır pır etmek
 3. Çarpıntılı olmak, dalgalanmak
 4. Titremek, düzensiz hareket etmek

çırpınma

 1. Çırpınmak işi.
 2. Yağlı güreşte ve karakucakta karşılaşma yapılırken saldırıya geçecek güreşçinin haydalanarak ellerini birbirine vurup sıçraması.
 3. (en)Convulsion.
 4. (en)Flutter.

flutter

 1. Çarpıntılı olmak
 2. Düzensiz hareket etmek
 3. Dalgalanmak
 4. Kanatlarını çırpmak
 5. Titremek, sallanmak
 6. Çırpınmak, telâş etmek
 7. Titretmek, kımıldatmak
 8. Telâşa düşürmek, heyecan vermek
 9. Titreme, heyecan, çalkalanma, çırpınma
 10. Telâş, asabiyet

fluttery

 1. Titreyen, sallanan; heyecanlı, tedirgin

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flutterflutteryfluteflute mouthflute mouthsflute playerfluted
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın