flabby ne demek?

 1. Yumuşak
 2. Zayıf, iradesiz.
 3. Gevşek, sarkık
 4. Güçsüz
 5. Cansız
 6. Ruhsuz
 7. Sönük

yumuşak

 1. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı.
 2. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı.
 3. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran
 4. Kolaylıkla işlenebilen
 5. Kolay çiğnenen, kolay kesilen.
 6. Ilıman (iklim), sert karşıtı.
 7. Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
 8. Okşayıcı, tatlı, hoş
 9. Görüntünün karanlık bölümlerinden aydınlık bölümlerine geçişin keskin olmaması, sertlik ile yavanlık arası.
 10. Yumuşaklık özelliği olan.

flabby and drooping

 1. Sarkık

flabbergast

 1. Şaşırtmak, hayrete düşürmek.
 2. Afallatmak, hayret ettirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

flabby and droopingflabbergastflabbergastedflabbergastingflabbilyflabbinessflab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın