firakıyye ne demek?

 1. Ayrılık şiiri.

ayrılık

 1. Ayrı olma durumu.
 2. Birinden uzak düşme.
 3. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet.
 4. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.
 5. Ölçülen değerlerin belli bir değere olan farkı.
 6. Bir makine parçasında, bir boyutun itibari değeriyle, bu boyut için kabul edililebilir en büyük ve en küçük değer arasındaki cebirsel fark.
 7. (en)Parting.
 8. (en)Separation.
 9. (en)Dissimilarity.
 10. (en)Difference.

firak

 1. Hüzün, teessür
 2. Ayrılış, ayrılık, ayrı düşme
 3. Ayrılmak, hicran

firaklı

 1. Üzüntülü, dokunaklı, içe işleyen

Türetilmiş Kelimeler (bis)

firakfiraklıfiradfiradefirangi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın