final conclusion ne demek?

 1. Nihai hüküm, kesin sonuç, nihai karar

final consumer

 1. Nihai tüketici

final controlling element

 1. Son denetim öğesi

conclusion

 1. Kanı, hüküm
 2. Sonuç, netice, karar
 3. Son
 4. Karar
 5. Son kısım
 6. Şart cümlesinde ikinci kısım, ceza
 7. Vargı
 8. İddia veya müdafaanın son hulasası

Türetilmiş Kelimeler (bis)

final consumerfinal controlling elementfinalfinal accountfinal account lawfinal analysisfinal approvalfinal balancefinal balance sheetfinal causefinal cavity adjustmentfinafinaglefinaglerfinai beldefinfin balinasıfin basefin hamamıfin keelconclusionconclusion of factconclusion of lawconclusion to the countryconclusionalconclusionsconcludableconcludeconclude toconcludedconcluder
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın