filled ellipse ne demek?

 1. Dolu elips

dolu

 1. Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
 2. İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, boş karşıtı.
 3. Bir yerde sayıca çok.
 4. Boş yeri olmayan, her yeri tutulmuş olan
 5. Boş vakti olmayan, meşgul.
 6. Çok olan (iş, uğraş, olay vb.).
 7. İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar).
 8. Tornacılıkta delik açılmamış (gereç).
 9. Bir duygunun güçlü etkisinde olan.
 10. Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, çeşitli irilikte, iç içe katmanlı, yuvarlak ya da düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü.

filled a form

 1. Bir belge veya başŸvuruyu dolduran, verilen boşŸluklara istenen gerekli bilgileri yazmak suretiyle belgede istenen bilgileri sağŸlayan

filled arc

 1. Dolu yay

ellipse

 1. Elips
 2. Astr
 3. Elips, eksilti, eksik fakat anlaşılır tümce kullanma

Türetilmiş Kelimeler (bis)

filled a formfilled arcfilled bandfilled boxfilled circlefilledfilled diamondfilled free formfilled gridfilled his heart with joyfillefillfill a prescriptionfill a toothfill a vacuumfill across worksheetsellipseellipse borderellipse toolellipsellipsisellielli kiloluk tartıelli kiloluk tartielli mislielli yaşındaellell elellaella fitzgeraldellada
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın