fibromatoz ne demek?

  1. Bağ dokusu tümörü oluşması.
  2. (en)Fibromatosis.

fibromatoid

  1. Neoplastik olmayan fakat fibroma benzeyen oluşum
  2. Fibromu andıran ve bağ dokudan oluşmuş olan.
  3. (en)Fibromatoid.

fibromatojen

  1. Fibrom meydana getiren.
  2. (en)Fibromatogenic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fibromatoidfibromatojenfibromatojenikfibromatous and ossifying epulisfibromatözfibromafibrom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın