fibromatoz ne demek?

  1. Bağ dokusu tümörü oluşması.
  2. (en)Fibromatosis.

fibromatogenic

  1. Fibrom oluşturan
  2. Bkz. fibromatojenik

fibromatoid

  1. Neoplastik olmayan fakat fibroma benzeyen oluşum
  2. Fibromu andıran ve bağ dokudan oluşmuş olan.
  3. (en)Fibromatoid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fibromatogenicfibromatoidfibromatojenfibromatojenikfibromatosisfibromafibrom
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın