feebleminded ne demek?

 1. Aptal
 2. Kuş beyinli, aptal, aklı kıt
 3. Geri zekalı

aptal

 1. Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
 2. Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü
 3. Türk kukla oyununda dalkavuk tipi.
 4. (en)Empty- headed.
 5. (en)Fat head.
 6. (en)Lumpish.
 7. (en)Moon calf.
 8. (en)Soppy.
 9. (en)Bit thick.
 10. (en)Silly.

feeblemindedly

 1. Aptalca, ahmakça, akılsızca
 2. Pekte zeki olmayan bir şekilde

feeblemindedness

 1. Zeka geriliği, budalalık
 2. Aptallık
 3. Aklı kıtlık, ahmaklık, akılsızlık

Türetilmiş Kelimeler (bis)

feeblemindedlyfeeblemindednessfeeblefeeble mindedfeeble mindednessfeeble voice
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın