faktitif ne demek?

  1. Ettirgen fiil.
  2. Bk. ettirgenlik eki.

ettirgen

  1. İşi başkasına yaptıran veya yapılmasına yol açan.
  2. (en)Factitive.

ettirgenlik eki

  1. Ettirgen çatı kuran -Ar-, -(I)r-/-(U)r-, -DIr-/-DUr-, -(I)t-/-(U)t- ekleri. bk. ettirgen çatı.

faktor

  1. Amil

faktoring

  1. Yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için mal ve hizmet satımı faaliyetinde bulunan firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş ya da doğacak kısa süreli ticari alacak hakkını devretmesi karşılığında likit fon elde etmesi işlemidir. Bunun yanı sıra, firmalara vadeli satış bedellerini vadesinden önce tahsil etme imkanı sağlayan finans kuruluşlarına da ‘faktoring’ kuruluşları denilmektedir. Bu firmalar, vadeli satış yapmış şirketlerin fatura edilmiş alacaklarını peşin fakat iskontolu olarak satın alırlar ve vadesi geldiğinde alacağı kendileri tahsil ederler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

faktorfaktoringfaktoriyelfaktorizasyonfaktoryal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın