fırın atmosferi ne demek?

 1. Yapılacak ısıl işlemi gerçekleştirmeğe uygun bileşimde olan gaz karışımı.

fırın atmosferi ayarlama

 1. Fırın atmosferinin istenilen bileşimi sürdürebilmesi için, bileşenlerin sürekli çözümlenmesi ve ayarının yapılması İşlemi.

fırın

 1. Fırında pişirilmiş.
 2. İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak.
 3. Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân.
 4. Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet.
 5. Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç.
 6. Özdekleri yüksek sıcaklıkta ısıtmaya, eritmeye ya da sertleştirmeye yarayan aygıt.
 7. (en)Oven.
 8. (en)Roaster.
 9. (en)Cooker.
 10. (en)Stove.

atmosfer

 1. Dünya'yı saran gaz tabakası
 2. Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.
 3. Hava yuvarı.
 4. İçinde yaşanılan ve etkisinde kalınan ortam, hava
 5. Basınç birimi olarak kullanılan, 15 °C'de deniz yüzeyinde, 76 cm uzunluğunda ve tabanı 1 cm² olan cıva sütununun ağırlığı (1 kg 33 g).
 6. Bk. havayuvarı
 7. Bk. uçunyuvar
 8. Bk. hava
 9. Bk. havayuvar.
 10. Bkz. havayuvar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

fırın atmosferi ayarlamafırınfırın astarıfırın büyüklüğüfırın çalışmasıfırın ekmek yemesi lazımfırın gibifırın gibi yerfırın hava geçidifırın içifırılfırıl bağlaşımıfırıl döngüsüfırıl fırılfırıl fırıl çevirmekatmosferikatmosferik absorpsiyonatmosferik atmosphericsatmosferik basınçatmosferik durumatmosferik elektrikatmosferik frenlemeatmosferik güçleratmosferik kırılmaatmosferik olarakatmosferatmosfer amilleriatmosfer basıncıatmosfer bileşeniatmosfer bileşimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın