experienced apprentice workman ne demek?

 1. Kalfa

kalfa

 1. Aşaması çırakla usta arasında bulunan zanaatçı
 2. Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.
 3. Saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan kadın.
 4. İptidailerde hoca yardımcısı.
 5. Çocukları evlerinden alarak okula, okuldan evlerine götüren kimse
 6. (Mimarlık) Mimarların çizdikleri tasarları ustalara uygulattıran kişi.
 7. Sarayla konaklardaki cariyeler hakkında kullanılan bir tabir idi. Konaklarda bu tabir, daha çok bunların eskileri ve yaşlıları hakında kullanılırdı. Gençlerine "kız" denilir ve adlarıyla çağrılırlardı.
 8. (en)Headworker.
 9. (en)Overseer.
 10. (en)Master-builder.

experienced

 1. Tecrübeli, usta, görmüşŸ geçirmişŸ, deneyimli; kaşŸarlanmışŸ; görgülü
 2. Deneyimli, kaşarlanmış, tecrübeli, usta, görmüş geçirmiş, görgülü

experienced deneyimli

 1. Tecrübeli

apprentice

 1. Çırak olarak vermek
 2. Çırak
 3. Miço
 4. Usta yanına çırak olarak vermek, usta yanına koymak

workman

 1. (çoğ.-men) işçi
 2. Işçi, amele, usta, zanaatçı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

experiencedexperienced deneyimliexperienced inexperienced personexperienceexperience accountexperience adjustmentsapprenticeapprentice schoolsapprentice teacherapprenticedapprenticeship
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın