esbabı sahiha ne demek?

  1. Doğru ve sahih sebepler. (Osmanlıca'da yazılışı: esbab-ı sahiha)

esbabı sübutiye

  1. İsbata yarıyan sebepler. Sübut delilleri. (Osmanlıca'da yazılışı: esbab-ı sübutiye)

esbabı feshiyye

  1. Huk: Bir i'lamın istinaf suretiyle bozulmasını icabettiren sebepler. (Osmanlıca'da yazılışı: esbab-ı feshiyye)

sahha

  1. Kulakları sağır eden şiddetli bağırış ve çığlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esbabı sübutiyeesbabı feshiyyeesbabı hakikiyeesbabı mucibeesbabı muhaffifeesbabı mücbireesbabı müşeddideesbabı nakziyyeesbabı nüzulesbabı tabıiyeesbabesbsahihansahihsahih harfsahihi müslimsahihliksahisahi misahibsahib i ayarsahib i değneksahsah çekmeksahasaha amirisaha arkası çit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın