erozyona uğramak ne demek?

 1. Aşınmak
 2. (mecaz) değer veya saygınlık kaybetmek.

aşınmak

 1. Birbirine sürtünerek incelmek.
 2. Eskimek, yıpranmak.
 3. Çıkıntıları silinmek, düzleşmek.
 4. Kimyasal etki sonucu kemirilmek, yıpranmak.
 5. İtikal etmek.
 6. (en)Corrode.
 7. (en)Erode.
 8. (en)Fray.
 9. (en)To be worn away.
 10. (en)To be worn out.

erozyona uğratmak

 1. (en)Eat away, eat at, denude.

erozyon

 1. (mecaz) Değer veya saygınlık kaybetme.
 2. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl
 3. Aşınma
 4. Deri veya mukozada görülen, sınırlı bir bölgede epitel kaybı, yüzeyel yaralar. Örneğin; Cervical erozyon, halk arasında rahim ağzında yara olarak bilinir.
 5. Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgâr, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması.
 6. Belli bir yüzey üzerindeki epitelin kaybı, deri veya mukoza üzerinde sınırlı bir bölgenin epitelden yoksun oluşuyla belirgin durum.
 7. Dişte mine tabakasının aşınması.
 8. Havanın ya da insanların müdahalesi sonucunda kaya parçacıklarının ve toprağın asıl yerlerinden kopmaları, taşınmaları ve başka bir yerde kalmaları süreci.
 9. (en)Soil erosion.
 10. (en)Erosion.

uğramak

 1. Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak
 2. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek
 3. Fırlayarak çıkmak, dışarı çıkmak
 4. Kötü duruma konu olmak
 5. Yaklaşmak
 6. Karşılaşmak, maruz kalmak
 7. Cin, peri çarpmak.
 8. (en)To drop in on.
 9. (en)To drop by.
 10. (en)To stop by.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erozyona uğratmakerozyonerozaneroziveroerodeerodederodibleerogenicuğramakuğramauğramamakuğrauğrakuğrak yeriuğralamauğralamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın