erkek bakır ne demek?

 1. Sert bakır.
 2. Cehennemle ilgili.
 3. Üzücü, yakıcı, cehennem gibi

  İçimi cehennemî bir üzüntü kemiriyordu.

  Y. K. Beyatlı

sert

 1. Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı.
 2. Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen
 3. Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı.
 4. Güçlü kuvvetli
 5. Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı.
 6. Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan
 7. Gönül kırıcı, katı, ters
 8. Hırçın, öfkeli, hiddetli, gönül kırıcı
 9. Aşağı getirmek.
 10. Sertlik özelliği gösteren.

erkek bale dansçısı

 1. Balede dans eden erkek sanatçı.
 2. (en)Ballet -dancer.
 3. (fr)Danseur de ballet

erkek balığın menisi

 1. (en)Milt

bakır

 1. Hz. Hüseyin'in Zeyne'l-Abidin'den torununun adı.
 2. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).
 3. Bu elementten yapılmış kap.
 4. Arslan.
 5. Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.
 6. Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 63. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.
 7. Doğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.
 8. İnceleyen, tetkik edip açıklayan.
 9. Göz damarı.
 10. Geniş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkek bale dansçısıerkek balığın menisierkek balıkerkek adamerkek alaca doğanerkek anahtarerkek arıerkek arkadaşerkekerkek arkadaşım ile beraberim.erkek arslan arslan da dişi arslan arslan değil mierkek av kuşuerkek avcıerkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıbakırbakır alaşımıbakır asetatbakır baskısıbakır borubakır çalığıbakır çalmakbakır çeliğibakır çinko alaşımlarıbakır çinko halitalarıbakıbakıabakıcıbakıcı inekbakıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın