equiangular spiral ne demek?

 1. Eşaçılı spiral eğrisi

eşaçılı

 1. Açıları eşit olan, izogonal.
 2. (en)Equiangular, isogonal.

equiangular

 1. Eş köşeli, eşit açılı
 2. Eşit açılı

equianalgesic dose

 1. Eşanaljezik doz

spiral

 1. Sarmal biçiminde olan.
 2. Döl yatağı içine konan, gebeliği önleyici sarmal biçiminde araç.
 3. Sarmal
 4. (en)Winding or circling round a center or pole and gradually receding from it; as, the spiral curve of a watch spring.
 5. (en)Winding round a cylinder or imaginary axis, and at the same time rising or advancing forward; winding like the thread of a screw; helical.
 6. (en)Of or pertaining to a spiral; like a spiral.
 7. (en)Spiral.
 8. (en)Spiry.
 9. (en)Helical.
 10. (en)Loop.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

equiangularequianalgesic doseequiaxedequiequicontinuous set of functionsspiralspiral balancespiral boynuzlu antilopspiral boynuzlu antiloplarspiral bulutsuspiral developmentspiral downspiral downwardsspiral nebulaspiral of archimedesspiraclespiraclesspiradenitisspiradenomspiradenoma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın