eozin ne demek?

  1. Doku kesitlerinin boyanmasında kullanılan, kırmızı kahverengi asidik bir boya.
  2. Gül renginde, kimyasal olarak floreskinin bromin türevi olan ve hematoksilenle birlikte, rutin olarak kullanılan bir grup boya maddesi. En çok kulanılanı eozin Y'dir.
  3. Kırmızı anlamında ön ek.
  4. Mikroskobik muayene amacıyla dokuları boyamada kullanılan asidik bir boya.
  5. (en)Eosin.
  6. (fr)Éosine

eozin metilen mavisi agar

  1. Emb agar.
  2. (en)Eosin Methylen Blue Agar.

eozinoblast

  1. Kemik iliğindeki olgunlaşmamış eozinofil öncü hücresi.
  2. (en)Eosinoblast.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eozin metilen mavisi agareozinoblasteozinofileozinofil granülositeozinofil hücrelereozinofil lökositeozinofil metamiyelositeozinofil miyelositeozinofilemieozinofili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın