entre nous ne demek?

 1. Sır olarak
 2. Laf aramızda
 3. Söz aramızda
 4. Özel olarak

sır

 1. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önlemk vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik.
 2. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.
 3. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey
 4. Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem
 5. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı.
 6. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem.
 7. Bk. gizem
 8. Bk. giz
 9. (Bak: Sırr)
 10. (en)Secret.

entreat

 1. Yalvarmak, yakarmak, rica etmek, niyaz etmek
 2. Yalvarmak, üstelemek, rica etmek

entreatingly

 1. Yalvararak

nous

 1. (Yun.) : Us, tin. 1- (ilkin Anaxagoras'ta): Evreni düzenleyici, özdeksel olmayan ilke.2- İnsanın en yüksek yeteneği, a. (Platon'da idealara yönelmiş düşünme-us edimleri, b. (Aristoteles'te) Kuramsal ve kılgılı düşünme gücü. 3- a. Düşünmenin ilkesi ve gelip geçici olmayan tözü. b. (Plotinos'ta) Usla kavranan dünyanın, idealar alanının ilkesi.
 2. Akıl, zeka, idrak, sağduyu
 3. ), (fels.) akıl, zihin, zekâ
 4. Idrak, anlayış.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

entreatentreatinglyentreatmententreatyentrechatentrecoteentreeentremetsentrenchentrench intrenchentracteentrailsentrainentrainedentrainmentnousnouakchottnougatnoughnoughtnoumenon
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın