enerji ne demek?

 1. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.
 3. Manevi güç

  Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim.

  P. Safa
 4. Bk. erk
 5. Bk. erke
 6. Bk. erke, e
 7. Canlı organizmalarda katabolizma sırasında meydana gelen iş görme kapasitesi.
 8. Bir cismin, konumu, hareketi, taşıdığı elektrik yükü, içinde bulunduğu ortamdan daha yüksek sıcaklığa sahip olması sebebiyle iş yapabilme yeteneği. Durum enerjisi (potansiyel enerji), hareket enerjisi (kinetik enerji), elektrik enerjisi, ışık, ısı, kimyasal eneji ve nükleer enerji, başlıca türleridir. SI sisteminde enerji birimi Joule (J)' dür.
 9. Genellikle kalori veya jul olarak ifade edilen, sistemin faaliyet veya iş yapma yeteneği.
 10. Fr. Kuvvet. Güç. Fiziki kuvvet.
 11. Maddede var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç.
 12. (en)Energy.
 13. (en)Power.
 14. (en)Kick.
 15. (en)Drive.
 16. (en)Pith.
 17. (en)Snap.
 18. (en)Steam.
 19. (en)Verve.
 20. (en)Vigor.
 21. (en)Vigour.
 22. (en)Vinegar.
 23. (en)Guts.
 24. (en)Impetus.
 25. (en)Push.
 26. (fr)Énergie
 27. (la)Energia: güç,enerji

erk

 1. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği, iktidar.
 2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 3. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
 4. Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.
 5. Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.
 6. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 7. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
 8. İçtenlik.
 9. Sevgi.
 10. Naz.

enerji akışı

 1. Ekosistemde bir organizmadan diğerine enerji taşınması.
 2. (en)Energy flow.
 3. (fr)Flux d'énergie

enerji aktarımı

 1. Tek etkileşim sürecinde, bir parçacığın atom ya da moleküle enerji aktarması.
 2. (en)Energy transfer / enerji transferi.
 3. (fr)Transfert d'énergie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

enerji akışıenerji aktarımıenerji aktarımı yapan sistemenerji bağımlı anahtarenerji bağımlılığıenerji bakımından zengin yemlerenerji bandıenerji bilimienerji birikimienerji birimienerjetikenerjetizmenerenerenenergeticenergetic and alertenergetic person
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın