encounter battle ne demek?

 1. Düşman ile beklenmedik bir şekilde karşı karşıya gelinmesinin bir sonucu olarak gerçekleşen çarpışma (genellikle düşman tarafından planlanmıştır)
 2. Karşılaşma muharebesi

encounter group

 1. Karşılaşım grubu
 2. Çoğunlukla katılımcıların bastırılmamış duygusal yüzleşmeleri aracılığıyla kişiler arası duygusal ifade ve iletişim geliştirmek ve incelemek için çalışan yapılanmamış terapatik grup

encounter groups

 1. Açık oturum grupları
 2. Oturum kümeleri

battle

 1. Savaşmak
 2. Mücadele etmek
 3. Muharebe, savaş
 4. Dövüş
 5. Savaşa katılmak
 6. Mücadele etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

encounter groupencounter groupsencounter toencounterencounteredencountererencounteringbattlebattle againstbattle areabattle arraybattle axbattle axebattle cancerbattle cruiserbattle crybattle damagebattbattalbattal bedenbattal boybattal ebru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın