elem ne demek?

 1. Acı, üzüntü, dert, keder

  ... dayanılmaz bir elemle yüreği sızladı.

  Y. K. Karaosmanoğlu
 2. Bk. dert
 3. Bk. tasa
 4. ağrı. acı. ked sancı. dert. gam. kaygı.
 5. Ağrı. Acı. Keder. Sancı. Dert. Gam. Kaygı.(Ey arkadaş! Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise; bir şahıs, kudret-i ezeliye tarafından adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar, bakar. Bir lütuf beklediği zaman, birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir meded bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit, kasavet-i kalble, merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır. O ecram, atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Bakar ki, hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Bütün bütün tevahhuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder; bakar ki: vicdanı binler amal (emeller) ve emani ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba, hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs, mebde ile meadi, Sani' ile haşri itikad etmezse, onun o vaziyetinden Cehennem daha serin olmaz mı?.. İ.İ.)
 6. (en)Anguish.
 7. (en)Cross.
 8. (en)Sorrow.
 9. (en)Grief.
 10. (en)Distress.
 11. (en)Pain.
 12. (en)Affliction.
 13. (en)Care.
 14. (en)Burden.
 15. (en)Mental anguish.
 16. (en)Suffering.

dert

 1. Üzüntü
 2. Hastalık
 3. Ağrı.
 4. Sorun, kaygı
 5. Ur.
 6. Genellikle çok önem verilen bir varlığın yitimi sonucunda duyulan üzüntü ya da sorunun yarattığı sıkıntı.
 7. (en)Trouble.
 8. (en)Grief.
 9. (en)Worry.
 10. (en)Sorrow.

eleman

 1. Öge, unsur.
 2. Bir toplulukta çalışan insanların her biri
 3. Kümeye ait varlıklardan her biri.
 4. Bk. bölme
 5. (Lat: Element) Unsur. Bileşik bir şeyi meydana getiren basit şeylerden biri. Bir bütünün parçaları.
 6. (en)Element.
 7. (en)Component.
 8. (en)Factor.
 9. (en)Personnel.
 10. (en)Rmployee.

eleman açığı

 1. (en)Opening.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

elemaneleman açığıeleman aranıyoreleman frekansieleman köprüsüeleman sayısıelemanıelemanı azelemanterelemanter işlemele aitele alarakele alınırele alınmakele alınmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın