eleştirel gerçekçilik ne demek?

 1. Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken,eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır.
 2. (en)Critical realism.
 3. (fr)Réalisme critique

eleştirel

 1. Eleştiri niteliği taşıyan, tenkidî.
 2. (en)Critical, judgmental.

eleştirel etik

 1. Metaetik.
 2. (en)Ciritical ethics.

gerçekçilik

 1. Gerçekçi tutum ve davranış, realizm.
 2. Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm
 3. Bilinçten bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu benimseyen görüş, realizm.
 4. Dışımızdaki dünyayı, nesnel bir tutumla yansıtmayı amaçlayan sinema ve televizyon akımı.gerçekçilik bir yandan dış dünyayı bütün çapraşıklığı, derinliği, zenginliğiyle anlayabilecek, kavrayabilecek bilgiyi, bilinci gerektirir; bir yandan dış dünyanın gerçeğini çarpıtmayacak, bozmayacak, değiştirmeyecek bir dürüstlük, soğukkanlılığı zorunlu kılar; ayrıca bu gerçeği izleyiciye en inandırıcı, en benimsetici yolda aktaracak, sunacak büyük bir sanat yeteneği ister.
 5. (en)Realism.
 6. (en)Literalism.
 7. (en)Literalness.
 8. (en)Reality.
 9. (en)Realism realizm.
 10. (al)Realismus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eleştireleleştirel etikeleştireleştirieleştiri yazısıgerçekçilikgerçekçigerçekçi döviz kuru politikasıgerçekçi eğitimgerçekçi kimsegerçekçi kur politikası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın