ejaculatory ducts ne demek?

  1. Ductus deferens ile seminal vezikülün boşaltıcı kanalının birleşmesinden oluşan ileten kanal
  2. Bkz. ejekülasyon kanalı
  3. Meni atıcı kanal

ejaculatory duct

  1. Fışkırtma kanalı
  2. Bir şeyin içinden dışarı fışkırtılmaya zorlandığı kanal
  3. Boşaltma kanalı

ejaculatory prayer

  1. Hızlı ve coşkulu dua

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ejaculatory ductejaculatory prayerejaculatory sacejaculatoryejaculatorejaculatoriusejaculateejaculationductductalductal endocarditisductileductilityducalducatduceducereduch cheese
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın