egzama kurustozum ne demek?

 1. Kabuk oluşumlu egzama.
 2. (en)Eczema crustosum.

kabuk

 1. Serebnal pedinkülün ayağı veya tabanı
 2. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır.
 3. Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
 4. Bir sıvı veya atmosferi dıştan saran, sert katman.
 5. Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
 6. Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı
 7. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde dolanan eksiciklerin yerleştiği katmanlardan her biri.
 8. Bir hayvanın, meyvenin, bazı yumurtaların, kalkerli, silisli, keratinsi ya da kitinli sert dış örtüsü. Kavkı.
 9. Yara yüzeyinde oluşan kabuk.
 10. Yara kabuğuyla kaplanma.

egzama

 1. Birdenbire ortaya çıkarak gelişen, kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama vb. doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl.
 2. Derinin epidermis ve kısmen stratum papülozum tabakalarını içeren yüzeysel yangısı, eksudatif epidermitis. Egzama alerjen maddelerin etkimesi sonucu oluşur. Hastalığın oluşumunda mekanik, sıcaklık, şimik, paraziter, ışın vb. dış ve iç nedenler rol oynar. Akut ve kronik gelişir.
 3. (en)Cutaneous eruption.
 4. (en)Eczema.

egzama bullozum

 1. Bulla oluşumlu akut egzama.
 2. (en)Bullous eczema.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

egzamaegzama bullozumegzama eritematozaegzama maditansegzama naziegzama papüllozumegzama püstüllosumegzama seboreikumegzama skuamozumegzama verrukozumegzajereegzajere etmekkuruskurushkurusıkıkurusıkı atıcıkurusıkı atıcılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın