eşek davası ne demek?

 1. Bir dik üçgende hipotenüsün karesinin dik kenarların kareleri toplamına eşit olduğunu kanıtlayan teorem.

eşek derisi gibi

 1. Derisi çok kalın.
 2. 1) derisi çok kalın; 2) mec. duygusu az, duygusuz.

eşek dikeni

 1. Kenger.
 2. Bk. boğa dikeni

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşek derisi gibieşek dikenieşek arısıeşek at olmaz, ciğer et olmazeşek aygırıeşek baklasıeşek başıeşekeşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmezeşek cennetieşek çamura çökerse sahibinden gayretlisi olmazeşebbeşecikeşeddeşeddi ihtiyaçeşeddi mücazatdavası görülebilendavasdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın